O NAS

 

WYOBRAŹNIA KREUJE RZECZYWISTOŚĆ. JEDNYM Z NAJBARDZIEJ FASCYNUJĄCYCH LUDZKICH DZIAŁAŃ JEST KREOWANIE OTACZAJĄCEGO ŚWIATA, DO KTÓREGO W SZCZEGÓLNY SPOSÓB WPISUJE SIĘ ARCHITEKTURA.

FILOZOFIĄ NASZEGO DZIAŁANIA JEST PARTNERSKIE I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTÓW, ZAŚ NAJWIĘKSZĄ DLA NAS SATYSFAKCJĄ – FAKT STAŁEJ WSPÓŁPRACY Z TYMI, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ Z NAMI PRACOWAĆ.

ISTOTNE JEST DLA NAS ABY TWORZONA PRZEZ NAS NOWA ZABUDOWA HARMONIJNIE KOMPONOWAŁA SIĘ Z OTACZAJĄCYM JĄ ŚRODOWISKIEM. PROJEKTOWANE PRZEZ NAS BUDYNKI I OSIEDLA MAJĄ WPŁYWAĆ POZYTYWNIE NA JAKOŚĆ I KONTEKST MIEJSCA W KTÓRYM POWSTAJĄ I PODNOSIĆ KOMFORT ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCOM. PROJEKTUJĄC STARAMY SIĘ ZAWSZE ZNALEŹĆ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY FORMĄ A FUNKCJONALNOŚCIĄ OBIEKTÓW, CO JEST PODSTAWOWYM CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH PRZEZ NAS PRAC.

WSZELKIE PRACE PROJEKTOWE POPRZEDZONE SĄ WNIKLIWYMI ANALIZAMI KONCEPCYJNYMI, SPRAWDZAJĄCYMI MOŻLIWOŚCI DANEGO TERENU , ZARÓWNO PRZEZ PERSPEKTYWĘ HISTORII I TRADYCJI JAK RÓWNIEŻ PRZEZ ANALIZY FUNKCJONALNE, ODNAJDUJĄCE SPECYFIKĘ DANEGO MIEJSCA.

NASZA SAMODZIELNA DZIAŁALNOŚĆ ZAPOCZĄTKOWANA ZOSTAŁA W 2005 JEDNAKŻE ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY BĘDĄCY JEGO ZAŁOŻYCIELEM DZIAŁA NIEPRZERWANIE OD 1999 ROKU. DOROBEK BIURA OBEJMUJE KILKADZIESIĄT ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW O ZRÓŻNICOWANEJ FUNKCJI.

NAJWIĘKSZA CZĘŚĆ NASZYCH PROJEKTÓW TO BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE, PROJEKTOWANE I ZREALIZOWANE NA TERENIE WARSZAWY I OKOLIC.

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

  • PROJEKTY KONCEPCYJNE, WSTĘPNE ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ITP.
  • PROJEKTY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
  • PROJEKTY WYKONAWCZE (WSZYSTKIE OPRACOWANIA BRANŻOWE)
  • PROJEKTY WNĘTRZ
  • WIZUALIZACJE PRZESTRZENNE, ANIMACJE KOMPUTEROWE
  • PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW TZW. MAŁEJ ARCHITEKTURY
  • INWENTARYZACJE BUDOWLANE
  • PROJEKTY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
  • NADZORY AUTORSKIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ES-PRO TWORZĄ DOŚWIADCZENI ARCHITEKCI  ZGRUPOWANI W SPECJALISTYCZNYCH DZIAŁACH ODPOWIADAJĄCYCH ZA POSZCZEGÓLNE ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO. POSIADAJĄ ONI NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA BUDOWALNE, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄ ROZWÓJ STANDARDÓW PRACY, TERMINOWE WYKONYWANIE PRAC PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOWNYMI ORAZ W WYSOKIEJ JAKOŚCI OFEROWANYCH USŁUG.

ARCHITEKCI ZATRUDNIENI W NASZEJ FIRMIE ZRZESZENI SĄ W MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE ARCHITEKTÓW W WARSZAWIE.
PONADTO BIURO POSIADA STAŁE GRONO WSPÓŁPRACUJĄCYCH FIRM I PROJEKTANTÓW BRANŻOWYCH, RZECZOZNAWCÓW, A TAKŻE DORADCÓW TECHNICZNYCH.

PRACOWNIA ES-PRO