mobile menu

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI

BUDIMEX S.A

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA UL. ŚW. STANISŁAWA
INWESTOR : BUDIMEX S.A
KONCECPJA PROJEKTOWA: KONKURS 2017

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI:

Powierzchnia całkowita budynku – 37290,5 m2
Powierzchnia mieszkań – 18631,0 m2
Powierzchnia usług – 1782,2 m2
Powierzchnia łączna – 20413,2 m2
Liczba mieszkań – 323 szt.
Liczba miejsc parkingowych – 337 szt.
Kubatura – 132515,3 m3
Powierzchnia zabudowy – 4749,2 m2
Powierzchnia działki – 12009,0 m2

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym. Konstrukcja żelbetowa, monolityczna, układ słupowo-płytowy. W parterze budynku zlokalizowane zostały usługi.